16 NGÂN HÀNG ĐÃ GIẢM TIỀN LÃI CHO KHÁCH

\"‼\" Ngày 29.9, Ngân hàng Nhà nước công bố danh sách 16 ngân hàng thực hiện giảm lãi suất cho vay hơn 43% theo cam kết 20.613 tỉ đồng. Cụ thể:
\"🍀\" Ngân hàng Agribank: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 4.726 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là gần 1,06 triệu tỉ đồng cho trên 3 triệu khách hàng.
\"🍀\" Ngân hàng BIDV: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 1.032 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là trên 910.556 tỉ đồng cho gần 304.765 khách hàng.
\"🍀\" Ngân hàng VietinBank: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 857 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 701.322 tỉ đồng cho 302.977 khách hàng.
\"🍀\" Ngân hàng Vietcombank: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 943 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 725.167 tỉ đồng cho 238.865 khách hàng.
\"🍀\" Ngân hàng MB: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 550 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 93.613 tỉ đồng cho 103.978 khách hàng.
\"🍀\" Ngân hàng Techcombank Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 155 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 49.371 tỉ đồng cho 842 khách hàng
\"🍀\" Ngân hàng VPBank: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 137 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 125.677 tỉ đồng cho 218.312 khách hàng.
\"🍀\" Ngân hàng TPB: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 83 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 9.095 tỉ đồng cho 6.186 khách hàng.
\"🍀\" Ngân hàng ACB: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 83 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 89.335 tỉ đồng cho 65.423 khách hàng.
\"🍀\" Ngân hàng Sacombank: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 37 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 69.595 tỉ đồng cho 32.423 khách hàng.
\"🍀\" Ngân hàng LienVietPostBank: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 30 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 11.683 tỉ đồng cho 123 khách hàng.
\"🍀\" Ngân hàng VIB: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 5 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 8.439 tỉ đồng cho 8.358 khách hàng.
\"🍀\" Ngân hàng MSB: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 48 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 25.925 tỉ đồng cho 2.150 khách hàng.
\"🍀\" Ngân hàng TMCP Đông Nam Á: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 3 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 3.206 tỉ đồng cho 4.839 khách hàng.
\"🍀\" Ngân hàng SHB: tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 126 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 77.885 tỉ đồng cho 20.916 khách hàng.
\"🍀\" Ngân hàng HDBank: Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 51 tỷ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 38.016 tỉ đồng cho 11.879 khách hàng
_Nguồn: nld.com.vn_

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top