100% thủ tục hành chính của Bộ Tài chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến

tthc

Bộ Tài chính luôn xác định đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến là ưu tiên hàng đầu trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số. Cho đến nay, 100% thủ tục hành chính của Bộ Tài chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Thông tin từ Bộ Tài chính, đến nay, 100% thủ tục hành chính của Bộ Tài chính được cung cấp bằng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT).

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng số thủ tục hành chính và DVCTT của Bộ Tài chính là 895, trong đó: số DVCTT mức độ 1 là 94 (chiếm tỷ lệ 10,50% tổng số thủ tục); số DVCTT mức độ 2 là 280 (tỷ lệ 31,4%); số DVCTT mức độ 3 là 81 (tỷ lệ 8,94%); số DVCTT mức độ 4 là 440 (tỷ lệ 49,16%). Tổng số DVCTT mức độ 3, 4 là 521 (tỷ lệ 58,2%).

Bộ Tài chính đã hoàn thành kết nối, tích hợp 285/521 DVCTT mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 54,8% (vượt 20% so với yêu cầu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ). Trong đó: Tổng cục Thuế có 150 DVCTT, Tổng cục Hải quan có 72 DVCTT, Kho bạc nhà nước có 7 DVCTT, cơ quan Bộ Tài chính có 56 DVCTT.

Bên cạnh đó, DVCTT của Bộ Tài chính cung cấp ngày càng nhiều tiện ích, giúp giảm thời gian, chi phí, đem lại sự hài lòng cho các tổ chức và cá nhân, doanh nghiệp khi tham gia giao dịch với cơ quan tài chính.

Vì vậy, các DVCTT của Bộ Tài chính luôn được người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đánh giá cao.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top