NGÂN HÀNG RỤC RỊCH TĂNG PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU TRỞ LẠI

Trong tháng 4/2022, các đợt phát hành trái phiếu do các ngân hàng là tổ chức phát hành xuất hiện nhiều hơn, sau giai đoạn tạm lắng xuống của nhóm này trong tháng 3 và quý I/2022.

Theo thống kê của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) trong nửa đầu tháng 4/2022 có 8 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ, với tổng giá trị là 4.300 tỷ đồng.

Trong đó, các ngân hàng đã thực hiện các đợt phát hành giai đoạn này gồm có: Ngân hàng TMCP Bản Việt (300 tỷ đồng qua 2 đợt), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (200 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Á Châu (1.000 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Quân đội (2.400 tỷ đồng).

Ngoài các ngân hàng, một doanh nghiệp bất động sản thực hiện phát hành giai đoạn này là Tổng công ty IDICO (400 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, có một số đợt phát hành đã hoàn thành từ tháng 3 nhưng đến nay mới công bố. Đáng chú ý là các đợt phát hành của Công ty cổ phần Thái Sơn – Long An, với 4.100 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7,9 năm, Công ty cổ phần Air Link (3.810 tỷ đồng), Công ty cổ phần Worldwide Capital (3.410 tỷ đồng) và Công ty cổ phần Xây dựng Kiến Hưng Thịnh (3.610 tỷ đồng). Trái phiếu phát hành bởi 3 doanh nghiệp này đều có kỳ hạn 1,5 năm.

So với cùng kỳ năm ngoái, giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng từ đầu năm là 8.696 tỷ đồng, tăng 14,66% (chiếm khoảng 14% tổng giá trị phát hành) và giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ là 53,432 tỷ đồng, giảm 17,35% (chiếm khoảng 86% tổng giá trị phát hành).

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng tham gia thị trường trái phiếu với tư cách là nhà phát hành trái phiếu giúp các tổ chức này có thêm kênh huy động vốn quan trọng.

Cụ thể, thông qua thị trường này, tổ chức tín dụng có thể huy động được nguồn vốn trung dài hạn, giúp cân đối vốn để cho vay đối với doanh nghiệp và người dân thuận lợi hơn.

Với nhà đầu tư mua trái phiếu của các tổ chức tín dụng có được quyền lợi tương tự như người gửi tiền, khi đến hạn sẽ được tổ chức tín dụng chi trả đầy đủ gốc, lãi như các khoản tiền gửi.

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top