Ngân hàng Thế giới (WB) vừa có buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao đổi về một số công việc hợp tác thời gian tới, trong đó có đề cập việc hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước trong chuyển đổi số ngành ngân hàng.

Cụ thể, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đưa ra đề nghị WB tiếp tục triển khai hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vực chuyển đổi số ngành ngân hàng; hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết về biến đổi khí hậu; huy động các nguồn lực vốn dài hạn, chi phí thấp để tài trợ cho các dự án xanh của ngành ngân hàng, đặc biệt là các nguồn vốn từ quỹ/khu vực tư nhân.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng đề cập việc phối hợp của WB trong nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm tài chính/tín dụng với tiêu chí xanh, đảm bảo các yếu tố môi trường bền vững.

Thời gian qua, WB cũng đã có những hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước trong việc cung cấp tư vấn, nguồn lực; chia sẻ các kinh nghiệm, bài học, mô hình phù hợp từ các quôc gia có điều kiện kinh tế – xã hội tương đồng hoặc cao hơn để tham vấn cho Ngân hàng Nhà nước trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi văn bản pháp lý. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị WB tiếp tục hỗ trợ các nội dung này để giúp ngành ngân hàng hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan trong thời gian tới.

Về kế hoạch cải cách cải cách về cơ cấu quan trọng là cải cách khuôn khổ pháp lý và quy định quản lý ngành ngân hàng, hiện nay Ngân hàng Nhà nước đang tập trung vào việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho ngành ngân hàng phù hợp theo Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, tạo cơ sở, nền tảng vững chắc cho các hoạt động ngân hàng cũng như đón bắt các xu hướng mới trong thời gian tới.

Trong năm 2022 – 2023, Ngân hàng Nhà nước rà soát, sửa đổi các luật (Luật Phòng chống rửa tiền, Luật Bảo hiểm tiền gửi) nghiên cứu việc sửa đổi các luật (Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Ngân hàng Nhà nước), xem xét, xây dựng các luật mới (Luật các hệ thống Thanh toán, Luật Xử lý nợ xấu) cũng như các văn bản hướng dẫn dưới luật.

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top