Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý cấp trung

anh web moi 2 01 01
GIỚI THIỆU

Với mục đích giới thiệu tổng quan về quản lý chung, cung cấp công cụ và cách sử dụng công cụ cho quản lý cấp trung, Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế, Đại học Ngoại thương, iEIT mở khóa học: \”Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý cấp trung\”. Trong khoá học này, học viên sẽ được cung cấp tài liệu học tập do giảng viên biên soạn và thiết kế riêng đối với từng khoá học, được thực hành áp dụng bộ công cụ vào công việc cụ thể.

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC
Mục tiêu chuyên môn
  • Nhận thức vai trò, vị trí, quyền hạn của quản lý cấp trung
  • Rà soát cấu trúc tổ chức, hệ thống chức năng, nhiệm vụ và cải thiện quy trình hoạt động
  • Sử dụng thành thạo các công cụ lập kế hoạch của phòng (ban) và bản thân
  • Nắm bắt và thực hiện tốt nghệ thuật phân quyền, ủy thác, tạo động lực
  • Tối ưu hóa việc đào tạo, huấn luyện kèm cặp giúp nhân viên phát triển và gắn bó lâu dài với tổ chức
  • Hướng dẫn xây dựng hệ thống KPI cơ bản

Mục tiêu kỹ năng: Nâng cao và rèn luyện các kĩ năng

  • Kĩ năng lãnh đạo
  • Kĩ năng tạo động lực
  • Kĩ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
  • Kĩ năng giao tiếp

Nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp của Cổng thông tin FBSP, Viện iEIT có ưu đãi đặc biệt dành cho thành viên đã đăng ký tham gia cộng đồng, chi tiết về khóa đào tạo xem tại: https://ieit.vn/courses/huan-luyen-quan-ly-nhan-vien/nang-cao-nang-luc-doi-ngu-quan-ly-cap-trung/

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top