BSC 01 1 1

GIỚI THIỆU

Hệ thống bảng điểm cân bằng (Balance Scoredcard – BSC) là một hệ thống quản lý chiến lược dựa vào kết quả đo lường và đánh giá giúp chuyển đổi tầm nhìn và chiến lược thành mục tiêu, chỉ tiêu đánh giá và hoạt động cụ thể.

Còn hệ thống đo lường & đánh giá hiệu quả công việc (Key Performance Indicator – KPI) là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân.

BSC và KPI là hai công cụ giúp đảm bảo thực hiện chiến lược và duy trì năng suất lao động của công ty. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc sử dụng BSC – KPI. Cùng vì lý do đó, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương tiếp tục triển khai khóa học:

 “ỨNG DỤNG BSC&KPI và OKR TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP”

Với trăn trở mang đến một khóa học toàn diện, sát thực tế cho các học viên, lần đầu tiên Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế mang đến một khóa học có đầy đủ từ chiến lược công ty, KPI đánh giá cá nhân đến tích hợp phần mềm. Đây là thành quả sau 8 năm nỗ lực cải tiến không ngừng và cập nhật kiến thức.
Nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp của Cổng thông tin FBSP, Viện iEIT có ưu đãi đặc biệt dành cho thành viên đã đăng ký tham gia cộng đồng, chi tiết về khóa đào tạo xem tại: https://ieit.vn/courses/chien-luoc-luong-thuong/ung-dung-bsckpi-trong-quan-tri-doanh-nghiep

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top