Tác giả: ThS. Nguyễn Hồng Trà My

Những tác động hậu dịch Covid-19 và diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị thế giới đã khiến các doanh nghiệp Việt Nam liên tiếp phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

Nhiều nghiên cứu và bài học thực tiễn đã chứng minh rằng những doanh nghiệp biết áp dụng công nghệ tiên tiến sớm hơn có cơ hội tạo ra những bước tiến lớn hơn, bắt kịp với xu hướng phát triển và tạo thêm nhiều giá trị mới, tạo khoảng cách ngày càng xa với các doanh nghiệp chưa chuyển đổi.

Bản tin gồm 3 phần:

Phần 1: Tiến trình chuyển đổi số doanh nghiệp gia tăng về số lượng và ngân sách

Phần 2: Doanh nghiệp sẵn sàng chuyển đổi lên môi trường số

Phần 3: Doanh nghiệp khó tự mình chuyển đổi số một cách toàn diện

 

Xem bản tin đầy đủ

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top