siuthi 1604104881330834458281

Mọi doanh nghiệp không phân biệt ngành nghề kinh doanh, vùng miền đều được áp dụng mức khuyến mại lên đến 100% trong thời gian từ ngày 1/12/2021 đến ngày 01/01/2022…

Được tổ chức lần đầu tiên từ năm 2020, tháng khuyến mại quốc gia đã thu hút được đông đảo sự tham gia, hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp với hơn 27.450 chương trình khuyến mại.

Trong đó có gần 1.000 chương trình khuyến mại với mức khuyến mại từ 80-100%, 1.100 chương trình khuyến mại với hạn mức khuyến mại từ 60-79% và khoảng 2.500 chương trình khuyến mại với hạn mức khuyến mại từ 50-59%.

Các chương trình khuyến mại giảm giá sâu tập trung vào các ngành hàng may mặc, hàng tiêu dùng, hàng điện máy, điện tử, viễn thông… thông qua hệ thống siêu thị, hệ thống bán lẻ và sàn giao dịch thương mại điện tử.

Năm nay, tháng khuyến mại quốc gia 2021 tiếp tục được áp dụng trên toàn quốc. Mọi doanh nghiệp không phân biệt ngành nghề kinh doanh, vùng miền đều được áp dụng mức khuyến mại lên đến 100% trong thời gian từ ngày 1/12/2021 đến ngày 01/01/2022 mà không phải đăng ký tham gia với bất kỳ cơ quan nào.

Theo quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, khoảng thời gian từ 2-31/1/2022 chính là đợt Tết Âm lịch của năm 2021-2022 (30 ngày ngay trước ngày đầu tiên của năm Âm lịch) nên các doanh nghiệp đương nhiên sẽ được quyền thực hiện các hoạt động khuyến mại với hạn mức tối đa lên đến 100%.

Như vậy, thời gian áp dụng hạn mức giá trị tối đa dùng để khuyến mại lên tới 100% trong dịp này sẽ diễn ra tới 2 tháng (từ ngày 01/12/2021 đến 31/01/2022).

Theo đạo Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), chương trình tháng khuyến mại quốc gia sẽ tạo hiệu ứng cộng hưởng, lan tỏa giúp thúc đẩy tiêu dùng nội địa trên cả nước, thúc đẩy cung cầu, phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ phục hồi nền kinh tế – xã hội của cả nước.

Theo vneconomy.vn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top