Tư vấn quản trị

Hỗ trợ doanh nghiệp hoạch định chiến lược, quản trị mục tiêu, trả lương theo hiệu quả và chẩn đoán sức khỏe doanh nghiệp

Trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ “Xây dựng, hỗ trợ áp dụng bộ công cụ và phần mềm chẩn đoán sức khỏe doanh nghiệp, hoạch định chiến lược, quản trị mục tiêu và trả lương theo hiệu quả, giá trị đóng góp dựa trên phương pháp BSC&KPI …

Hỗ trợ doanh nghiệp hoạch định chiến lược, quản trị mục tiêu, trả lương theo hiệu quả và chẩn đoán sức khỏe doanh nghiệp Đọc thêm

Áp dụng các công cụ cải tiến Kaizen để nâng cao năng suất, chất lượng

Trường Đại học Ngoại thương (ĐHNT) không chỉ được biết tới là một nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế đối ngoại, kinh doanh quốc tế, tài chính-ngân hàng, luật, quản trị kinh doanh mà còn là một nơi cung cấp các giải pháp phát triển kinh …

Áp dụng các công cụ cải tiến Kaizen để nâng cao năng suất, chất lượng Đọc thêm

Scroll to Top