Báo cáo thị trường tuyển dụng 2020 và xu hướng tuyển dụng 2021

Tác giả: Nguyễn Vũ Điệp

Báo cáo gồm 4 chương:

  • Chương I: Tổng quan tình hình tuyển dụng của doanh nghiệp năm 2020
  • Chương II: Kế hoạch tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp năm 2021
  • Chương III: Hành vi tìm việc của ứng viên
  • Chương IV: Kết luận

Xem báo cáo đầy đủ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top