TVFM VỚI SCB VÀ TVSI HỢP TÁC ĐỂ TĂNG HIỆU QUẢ KINH DOANH

Công ty CP Quản lý Quỹ Tân Việt (TVFM) đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương với hai đối tác là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI), nhằm khai thác tối ưu mọi tiềm năng, tạo hiệu quả kinh doanh, tăng vị thế và sức cạnh tranh trên thị trường liên quan của các bên.

Theo đó, TVFM và SCB, TVSI sẽ hợp tác trong các lĩnh vực cung cấp và sử dụng các sản phẩm dịch vụ thế mạnh, mở rộng tập khách hàng, phát triển sản phẩm mới, phát triển thương hiệu.

Cụ thể, trên nguyên tắc SCB và TVFM cam kết ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ của nhau, đảm bảo cạnh tranh hiệu quả về chất lượng và chi phí; SCB là đối tác ưu tiên của TVFM trong việc cung cấp những sản phẩm dịch vụ trong các giao dịch huy động vốn, thu xếp tài chính trong và ngoài nước, giao dịch đầu tư, hợp tác đầu tư… Đồng thời, SCB xem TVFM là đối tác ưu tiên trong việc thực hiện các nghiệp vụ đầu tư, ủy thác đầu tư và quản lý tài sản cho SCB và khách hàng của SCB.

TVFM sẽ cùng SCB, TVSI hợp tác bán chéo đối với các sản phẩm truyền thống của TVFM bao gồm: sản phẩm Chứng chỉ quỹ đại chúng như chứng chỉ quỹ mở đầu tư cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ mở đầu tư trái phiếu…; sản phẩm ủy thác đầu tư bằng tiền mặt cho khách hàng ưu tiên/cao cấp với mục đích đảm bảo an toàn với tiền và tài sản của khách hàng, tạo mức sinh lời, ổn định và bền vững.

Giai đoạn tiếp theo, các bên sẽ tiến đến phát triển các sản phẩm chuyên biệt phù hợp với định hướng kinh doanh của TVSI, SCB.

Trong thỏa thuận hợp tác giữa TVFM và TVSI, TVSI dành cho TVFM các chính sách ưu đãi phí; chủ động khai thác và giới thiệu nguồn khách hàng có nhu cầu tham gia các sản phẩm và dịch vụ quản lý tiền và tài sản đầu tư; là cầu nối để TVFM thực hiện các giao dịch chứng khoán mang lại lợi nhuận cho khách hàng.

TVFM và TVSI cam kết phối hợp tận dụng lợi thế của mình để xây dựng chuỗi sản phẩm dịch vụ hiện đại, triển khai hệ thống vận hành trên nền tảng công nghệ số, đồng hành phát triển hình ảnh thương hiệu… trên cơ sở phù hợp chiến lược và kế hoạch kinh doanh của mỗi bên, với mục tiêu chung mang lại cho khách hàng trong và ngoài nước những trải nghiệm ưu việt về sản phẩm dịch vụ hoàn chỉnh, sinh lời cao và bền vững.

\"SCB

Việc ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược này thể hiện sự tin tưởng và mối quan hệ tốt đẹp giữa ba bên: SCB, TVFM và TVSI. Trên tinh thần phát triển bền vững và hợp tác lâu dài, dựa trên các thế mạnh và tiềm lực sẵn có, các bên sẽ hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ có chất lượng, cùng nâng cao uy tín và thương hiệu.

Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong định hướng hợp tác chặt chẽ và mở rộng hơn nữa với các đối tác trong và ngoài nước để cụ thể hóa chiến lược phát triển mạnh mẽ của cả 3 bên.

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top