GIẢM 30% TIỀN THUÊ ĐẤT CHO DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH

\"🌿\" Doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân… đang thuê đất hằng năm của Nhà nước sẽ được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021, theo quyết định của Thủ tướng.
\"👉\" Quy định này áp dụng cho cả người thuê đất không thuộc đối tượng miễn, giảm và trường hợp đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.
\"📍\" Tuy nhiên, quyết định giảm tiền thuê đất này không áp dụng với các khoản nợ phát sinh trước năm 2021 và tiền chậm nộp (nếu có).
\"🌿\" Để được hưởng chính sách này, người thuê đất của Nhà nước cần hoàn thiện hồ sơ gồm: giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm nay theo mẫu, bản sao quyết định cho thuê hoặc hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
\"🌿\" Người thuê đất nộp hồ sơ cho cơ quan thuế, ban quản lý khu kinh tế, khu công nghệ cao… từ nay tới 31/12. Cơ quan có thẩm quyền xem xét trong không quá 30 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ để ra quyết định giảm thuế.
\"🌿\"Nếu cơ quan chức năng phát hiện gian lận, hồ sơ khống thì người thuê đất phải hoàn trả lại số tiền đã được giảm, tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định về quản lý thuế. Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất, người thuê sẽ hoàn trả số tiền nộp thừa hoặc thực hiện bù trừ theo quy định về quản lý thuế.
_Nguồn: vnexpress.net_

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top