Liên Bộ Công thương- Tài chính căn cứ vào diễn biến thị trường thế giới, quyết định tăng giá xăng dầu kể từ 15h ngày 3/1/2023, trong đó, giá xăng RON95-III tăng vượt ngưỡng 22.000 đồng/lít.

Cụ thể, xăng E5RON92 được điều chỉnh giá bán không cao hơn 21.352 đồng/lít (tăng 332 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); thấp hơn xăng RON95-III 802 đồng/lít. Xăng RON95-III có giá bán không cao hơn 22.154 đồng/lít (tăng 347 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Đối với dầu diezel 0.05S có giá bán không cao hơn 22.151đồng/lít (giữ nguyên so với mức bán lẻ hiện hành). Dầu hỏa: không cao hơn 22.767đồng/lít (tăng 601 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.740đồng/kg (tăng 107 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Tại kỳ điều chỉnh này, Liên Bộ không thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng và dầu mazut, thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với dầu diezel ở mức 605 đồng/lít (kỳ trước 800 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít (kỳ trước 500 đồng/lít).

Không thực hiện chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu diezel và dầu hỏa, thực hiện chi Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5 Ron 92 ở mức 350 đồng/lít; xăng Ron 95 ở mức 400 đồng/lít; dầu mazut ở mức 100 đồng/kg.

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top