GIÁ XĂNG, DẦU ĐỒNG LOẠT GIẢM HƠN 1000 ĐỒNG/LÍT

Từ 15h ngày 12/9, Liên bộ Công thương – Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo hướng giảm hơn 1.000 đồng/lít hầu hết các mặt hàng…

Cụ thể, xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 22.231đồng/lít (giảm 1.128 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 983 đồng/lít. Xăng RON95-III có giá bán không cao hơn 23.215 đồng/lít (giảm 1.015 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Đối với mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm. Theo đó, dầu diesel 0.05S có giá bán không cao hơn 24.180 đồng/lít (giảm 1.008 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu hỏa: không cao hơn 24.418 đồng/lít (giảm 1.027 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.039 đồng/kg (giảm 1.038 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương – Tài chính thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá với xăng E5 là 451 đồng/lít; xăng RON95 là 450 đồng/lít, dầu diesel là 90 đồng/lít, dầu hỏa là 200 đồng/lít. Đồng thời nhà điều hành dừng chi Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu.

Theo Liên Bộ Công thương – Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 5/9/2022 – 12/9/2022) có biến động khá lớn. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 2 kỳ điều hành giá ngày 5/9/2022 và ngày 12/9/2022 là: 98,220 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 7,211 USD/thùng, tương đương giảm 6,839% so với kỳ trước); 103,082 USD/thùng xăng RON95 (giảm 5,784 USD/thùng, tương đương giảm 5,313% so với kỳ trước); 131,772 USD/thùng dầu hỏa (giảm 9,014 USD/thùng, tương đương giảm 6,402% so với kỳ trước); 133,682 USD/thùng dầu điêzen (giảm 9,344 USD/thùng, tương đương giảm 6,533% so với kỳ trước); 436,502 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 45,820 USD/tấn, tương đương giảm 9,500% so với kỳ trước).

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top