\"👉\" Sở GT-VT TP Hồ Chí Minh đã trình UBND TP Hồ Chí Minh dự thảo phương án tổ chức phối hợp vận chuyển người lao động các tỉnh, thành phố về TP Hồ Chí Minh làm việc trong thời gian thành phố khôi phục hoạt động kinh tế trong tình hình mới.
\"🌱\" Để trở lại TP.HCM làm việc, người lao động phải tiêm vắc xin mũi 1 đủ 14 ngày, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 có xác nhận của cơ quan y tế; có xét nghiệm âm tính; được UBND tỉnh/thành phố nơi cư trú cho phép di chuyển…

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top