Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 10 tháng đầu năm 2021

Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh chưa thể hồi phục nhưng bức tranh kinh tế dần tươi sáng trở lại với số doanh nghiệp thành lập mới đạt hơn 8.000, tăng 111,2% về số lượng so với tháng 9; xuất siêu 1,1 tỷ USD; thu hút FDI đạt 23,74 tỷ USD…

DIỄN BIẾN CPI QUA CÁC THÁNG (%)

\"\"

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 10 THÁNG GIAI ĐOẠN 2014-2021 (%)

\"\"

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TĂNG CAO TRONG 10 THÁNG 2021 (%)

\"\"

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP GIẢM TRONG 10 THÁNG 2021 (%)

\"\"

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 15/10/2021 (NGHÌN TỶ ĐỒNG)

\"\"

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 15/10/2021 (NGHÌN TỶ ĐỒNG)

\"\"

QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ CÓ DỰ ÁN CẤP MỚI TRONG 10 THÁNG 2021 (TRIỆU USD)

\"\"

ĐỊA PHƯƠNG HÚT VỐN FDI CẤP MỚI TRONG 10 THÁNG 2021 (TRIỆU USD)

\"\"

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP TRONG 10 THÁNG 2021 (DOANH NGHIỆP)

\"\"

SỐ DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI THEO NGÀNH (DOANH NGHIỆP)

\"\"

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM CHIA THEO PHƯƠNG TIỆN (LƯỢT)

\"\"

THỊ TRƯỜNG XUẤT, NHẬP KHẨU LỚN TRONG 10 THÁNG 2021 (TỶ USD)

\"\"

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG (TRIỆU USD)

\"\"

Theo vneconomy.vn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top