Tình hình thu hút FDI vào Việt Nam năm 2022 và triển vọng năm 2023

Tác giả:

Năm 2022, tổng vốn FDI đăng kí vào Việt Nam đạt gần 27,72 tỷ USD, bằng 89% so với cùng kỳ năm 2021. Vốn đầu tư đăng ký mới tuy giảm song số dự án đầu tư mới tăng lên, vốn đầu tư điều chỉnh cũng tăng so với cùng kỳ…

Bản tin gồm 3 phần:

Phần 1: Tình hình thu hút FDI vào Việt Nam năm 2022

Phần 2: Xu hướng đầu tư FDI trên thế giới và triển vọng thu hút FDI vào Việt Nam năm 2023

Phần 3: Giải pháp thu hút FDI của Việt Nam trong năm 2023

 

Xem bản tin đầy đủ

Scroll to Top