NT Anh

TS Nguyễn Thúy Anh

Chuyên gia Tư vấn Tài chính D. Nghiệp - Phó trưởng Khoa QTKD FTU

TS Nguyễn Thúy Anh là giảng viên bộ môn Quản trị tài chính doanh nghiệp, Khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Ngoại thương. Cô có kinh nghiệm gần 15 năm giảng dạy, nghiên cứu khoa học các lĩnh vực liên quan đến tài chính doanh nghiệp, đầu tư và huy động vốn trong doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp, quản trị chi phí, quản trị rủi ro, quản trị dự án doanh nghiệp…

Ngoài việc giảng dạy các chương trình quản trị kinh doanh tại Đại học Ngoại thương, cô đã giảng dạy, tư vấn cho các doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực trên như giảng dạy chương trình Cao học Columbia Southern University, Quản trị kinh doanh điều hành cao cấp EMBA, Quản lý cấp trung VAECO, Quản trị rủi ro cho công ty CMC, Đào tạo Giám đốc điều hành CEO, Phân tích báo cáo tài chính cho công ty VEAM…Cô cũng đã tham gia tư vấn về tài chính cho Công ty CP Bóng đèn và Phích nước Rạng đông và một số doanh nghiệp SME khác…

LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP: Quản trị doanh nghiệp

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

BẬC ĐÀO TẠO TỔ CHỨC CẤP BẰNG CHUYÊN NGÀNH THỜI GIAN ĐÀO TẠO
Tiến sỹ Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế 2013
Thạc sỹ Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam Kinh tế đối ngoại 2005
Đại học Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam Kinh tế đối ngoại 2002

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

KINH NGHIỆM MÔ TẢ
Đề tài nghiên cứu khoa học  
Mô hình phát triển bền vững khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam và khả năng vận dụng bài học kinh nghiệm từ Australia – Nghị định thư Vị trí: Thành viên

Thời gian: 2014

Quản trị đại học – kinh nghiệm quốc tế và mô hình phù hợp cho các trường đại học công lập Việt Nam – Đề tài NCKH hợp tác song phương cấp Bộ GD&ĐT Vị trí: Thành viên

Thời gian: 2012 – 2016

Nghiên cứu áp dụng Quản trị tinh gọn tại các DN kinh doanh xuất khẩu của Việt Nam (tham gia)- Đề tài cấp Bộ Vị trí: Thành viên

Thời gian: 2014 – 2016

Đánh giá ảnh hưởng của khu vực kinh tế ngầm đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam Vị trí: Thành viên

Thời gian: 2009

Quản trị vốn lưu động tại các doanh nghiệp dược phẩm niêm yết trên TTCK Việt Nam Vị trí: Thành viên

Thời gian: 2015 – 2017

Xây dựng chỉ số minh bạch thông tin đối với các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam Vị trí: Chủ nhiệm

Thời gian: 2013

“Năng suất các nhân tố tổng hợp của doanh nghiệp: Nghiên cứu điển hình tại công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông” Vị trí: Chủ nhiệm

Thời gian: 2018

Minh bạch thông tin trách nhiệm xã hội của các công ty niêm yêt trên thị trường chứng khoán Việt Nam Vị trí: Chủ nhiệm

Thời gian: Đang thực hiện

Chuyên gia khác

Skip to toolbar