Nguyen Thi Phuong Mai

ThS Nguyễn Thị Phương Mai

Giảng viên Khoa Kế toán Kiểm toán – Trường ĐH Ngoại thương

ThS Nguyễn Thị Phương Mai sinh năm 1989, hiện là giảng viên Khoa Kế toán Kiểm toán, trường Đại học Ngoại thương.

ThS Nguyễn Thị Phương Mai tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành kế toán năm 2011 do Học viện Tài chính cấp.

LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP: Quản trị doanh nghiệp

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

BẬC ĐÀO TẠO TỔ CHỨC CẤP BẰNG CHUYÊN NGÀNH THỜI GIAN ĐÀO TẠO
Thạc sỹ Học viện Tài chính Kế toán 2009 – 2011
Đại học Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam Kinh tế đối ngoại 2004 – 2008

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Dự án thực tế
Công ty cổ phần chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Thăng Long
Công ty cổ phần M&E Đông Dương
Công ty cổ phần đầu tư Thăng Long Phú Thọ
Bằng cấp, chứng chỉ
“Chứng chỉ Kiểm toán viên”, cấp bởi Bộ Tài chính
Chứng chỉ “Kế toán trưởng doanh nghiệp” cấp bởi Bộ Tài chính
Chứng chỉ về Báo cáo tài chính quốc tế “IFRSs Learning and Assessment Programme” cấp bởi Hội Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW)
Chứng chỉ “Khóa học cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán”, cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Chứng chỉ “Phân tích và đầu tư chứng khoán” cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Chứng chỉ “Luật và quy định trong lĩnh vực chứng khoán” cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chuyên gia khác

Skip to toolbar