ths-ngo-quy-nham

ThS Ngô Quý Nhâm

Chuyên gia Tư vấn Chiến lược cao cấp - Khoa QTKD FTU

ThS Ngô Quý Nhâm là Chuyên gia Tư vấn Chiến lược Cao cấp của của OCD, là chuyên gia tư vấn và giảng viên đào tạo cấp cao về quản trị chiến lược và quản trị nhân sự.

ThS Ngô Quý Nhâm tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học Tổng hợp Wales (University of Wales), Anh và hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sỹ về quản trị chiến lược tại Paris Dauphine University, Pháp

Với cương vị là Giám đốc Dịch vụ tư vấn Chiến lược, ông đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển dịch vụ tư vấn chiến lược trở thành dòng sản phẩm có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại OCD với mức tăng doanh thu gấp 3 lần trong 3 năm liên tiếp, đồng thời được đánh giá là tư vấn có khả năng cập nhật phương pháp và các công cụ tư vấn trên thế giới ứng dụng vào cho các doanh nghiệp Việt Nam.

  1. LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP: Quản trị doanh nghiệp
  2. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
BẬC ĐÀO TẠO TỔ CHỨC CẤP BẰNG CHUYÊN NGÀNH THỜI GIAN ĐÀO TẠO
Thạc sỹ Đại học Tổng hợp Wales, Anh Quản trị kinh doanh
Đại học Trường Đại học Thương mại, Việt Nam Quản trị doanh nghiệp
  1. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
KINH NGHIỆM MÔ TẢ
Dự án thực tế  
Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển và triển khai chiến lược theo phương pháp Bảng điểm cân bằng (BSC) cho Công ty CP Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm – FECON Vị trí: Trưởng dự án
Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển và triển khai chiến lược theo phương pháp Bảng điểm cân bằng (BSC) cho Công ty CP Bảo hiểm Hàng Không (VNI) Vị trí: Trưởng dự án
Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển và triển khai chiến lược theo phương pháp Bảng điểm cân bằng (BSC) cho Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt Lào Vị trí: Trưởng dự án
Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển và triển khai chiến lược theo phương pháp Bảng điểm cân bằng (BSC) cho Công ty CP Nam Dược Vị trí: Trưởng dự án
Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển và triển khai chiến lược theo phương pháp Bảng điểm cân bằng (BSC) cho Công ty CP Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO Vị trí: Trưởng dự án
Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển và triển khai chiến lược theo phương pháp Bảng điểm cân bằng (BSC) cho Công ty CP Sông Đà 6 Vị trí: Trưởng dự án
Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển và triển khai chiến lược theo phương pháp Bảng điểm cân bằng (BSC) cho Tổng Công ty Khoáng sản Vinacomin (VIMICO) Vị trí: Trưởng dự án
Rà soát chiến lược phát triển của Tổng Công ty và Xây dựng chiến lược phát triển của 7 công ty thành viên thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) Vị trí: Trưởng dự án
Xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) Vị trí: Trưởng dự án
Xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Niềm tin Việt (VIETRUST) Vị trí: Trưởng dự án
Xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình (BFC) Vị trí: Trưởng dự án
Tư vấn xây dựng hệ thống KPIs và hệ thống lương Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hoà Bình (HBC) Vị trí: Chuyên gia tư vấn cao cấp
Tư vấn xây dựng hệ thống KPIs và hệ thống lương Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI) Vị trí: Chuyên gia tư vấn cao cấp
Tư vấn xây dựng hệ thống KPIs và hệ thống lương Công ty TNHH Việt Nam WACOAL Vị trí: Chuyên gia tư vấn cao cấp
Tư vấn xây dựng hệ thống KPIs và hệ thống lương Công ty TNHH Á Mỹ Gia Vị trí: Chuyên gia tư vấn cao cấp
Tư vấn xây dựng hệ thống KPIs và hệ thống lương Công ty Mía đường I Vị trí: Chuyên gia tư vấn cao cấp
Tư vấn xây dựng hệ thống KPIs và hệ thống lương Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VTN) Vị trí: Chuyên gia tư vấn cao cấp
Tư vấn xây dựng hệ thống KPIs và hệ thống lương Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo) Vị trí: Chuyên gia tư vấn cao cấp
Tư vấn xây dựng hệ thống KPIs và hệ thống lương Tổng Công ty VNPT-Vinaphone Vị trí: Chuyên gia tư vấn cao cấp
Tư vấn xây dựng hệ thống KPIs và hệ thống lương Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên gồm: Điện lực Đồng Nai, Điện lực Đồng Tháp, Điện lực Bình Phước, Điện lực Bến Tre Vị trí: Chuyên gia tư vấn cao cấp
Coaching chiến lược, đào tạo xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo phương pháp BSC&KPI cho Công ty CP Đầu tư CAPITAL HOISE Vị trí: Giảng viên
Coaching chiến lược, đào tạo xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo phương pháp BSC&KPI cho Công ty CP Bon Vị trí: Giảng viên
Coaching chiến lược, đào tạo xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo phương pháp BSC&KPI cho Công ty TNHH Thu phí tự động VETC Vị trí: Giảng viên
Coaching chiến lược, đào tạo xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo phương pháp BSC&KPI cho Tập đoàn VINGROUP – Công ty CP Truyền thông VMG Vị trí: Giảng viên
Công trình nghiên cứu khoa học  

Chuyên gia khác

Skip to toolbar