TTT Huong

PGS, TS Trịnh Thị Thu Hương

Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, FTU

PGS, TS Trịnh Thị Thu Hương sinh năm 1973, hiện đang là Phó Viện trưởng, Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế – Trường Đại học ngoại thương.

PGS, TS Trịnh Thị Thu Hương đạt học vị Tiến sỹ Kinh tế, chuyên sâu vận tải đa phương thức năm 2004 do Trung tâm Liên Đại học về nghiên cứu vận tải (CIEM), Trường Đại học Tổng hợp Bruxelles (ULB), Vương quốc Bỉ cấp.

PGS, TS Trịnh Thị Thu Hương có kinh nghiệm nhiều năm trong các hoạt động đào tạo, tư vấn về lĩnh vực vận tải và giao nhận quốc tế, bảo hiểm và bảo hiểm hàng hải, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi thương mại…

LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP: Thị trường và Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

BẬC ĐÀO TẠO TỔ CHỨC CẤP BẰNG CHUYÊN NGÀNH THỜI GIAN ĐÀO TẠO
Tiến sỹ Trung tâm Liên Đại học về nghiên cứu vận tải (CIEM), Trường Đại học Tổng hợp Bruxelles (ULB), Vương quốc Bỉ Vận tải đa phương thức 2000 – 2004
Thạc sỹ Trường Đại học Tổng hợp Bruxelles (ULB), Vương quốc Bỉ Phân tích kinh tế 2000 – 2001
Thạc sỹ Trung tâm Liên Đại học về nghiên cứu vận tải (CIEM), Trường Đại học Tổng hợp Bruxelles (ULB), Vương quốc Bỉ Quản lý vận tải 1998 – 1999
Đại học Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam Kinh tế ngoại thương 1990 – 1995

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

KINH NGHIỆM MÔ TẢ
Soạn thảo “Báo cáo Logistics Việt Nam” do Bộ Công thương chủ trì Vị trí: Thành viên

Thời gian: 2017 – nay

Tư vấn “Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh ngành Logistics Việt Nam”, Bộ Công thương Vị trí: Tư vấn viên

Thời gian: 2016 – 2017

Dự án “Xây dựng năng lực nghiên cứu chính sách, giáo dục và đào tạo nhằm thúc đẩy phát triển xanh (GDPRTE)”, dự án do UNDP tài trợ Vị trí: Chuyên gia tư vấn

Thời gian: 2015 – 2016

Dự án “Assesement of the Business Enviroment and Competitiveness of Enterprises in Service Sector (Vietnam-Belgian study)”, hợp phần dịch vụ Logistics cho Công ty Mekong Economics Vị trí: Chuyên gia tư vấn

Thời gian: 2014 – 2015

Dự án “Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt nam thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương”, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương (VIETRADE). Nội dung tư vấn: dịch vụ logistics cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Vị trí: Chuyên gia tư vấn

Thời gian: 2014

Dự án “Mạng lưới hợp tác về đào tạo và nghiên cứu logistics Á – Âu” giữa Trường Đại học Ngoại thương và Đại học Turku, Phần Lan Vị trí: Điều phối viên

Thời gian: 2012 – 2015

Dự án MUTRAP3/FTU2 về Xây dựng Trường Đại học Ngoại thương thành trung tâm đào tạo về chính sách thương mại Vị trí: Giám đốc dự án

Thời gian: 2009 – 2012

Tải lý lịch khoa học PGS, TS Trịnh Thị Thu Hương

Chuyên gia khác

Skip to toolbar