PGS TS Nguyen Thi Kim Anh

PGS, TS Trần Thị Kim Anh

Trưởng khoa Kế toán Kiểm toán – Trường ĐH Ngoại thương

PGS, TS Trần Thị Kim Anh hiện đang là Trưởng khoa Kế toán Kiểm toán, trường Đại học Ngoai thương.

PGS, TS Trần Thị Kim Anh đạt học vị tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế năm 2008 do trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam cấp năm 2008. Năm 2018, Bà được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư.

LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP: Quản trị doanh nghiệp

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

BẬC ĐÀO TẠO TỔ CHỨC CẤP BẰNG CHUYÊN NGÀNH THỜI GIAN ĐÀO TẠO
Tiến sỹ Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế 2008
Thạc sỹ Trường ĐH Tổng hợp Paris Dauphine, Paris, Cộng hòa Pháp Kế toán – Ra quyết định – Kiểm soát 1996
Đại học Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam Quản trị Kinh doanh 1994
Đại học Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam Kinh tế đối ngoại 1993

Chuyên gia khác

Skip to toolbar