PGS TS Pham Thu Huong photo

PGS, TS Phạm Thu Hương

Giảng viên cao cấp Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, FTU

PGS, TS Phạm Thu Hương hiện đang là Giảng viên cao cấp, Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế – Trường Đại học ngoại thương.

PGS, TS Phạm Thu Hương đạt học vị Tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế năm 2004 do Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam cấp.

PGS, TS Phạm Thu Hương có kinh nghiệm nhiều năm trong các hoạt động đào tạo, tư vấn về lĩnh vực kinh tế thế giới, quản trị kinh doanh, xúc tiến thương mại, marketing, chuỗi giá trị toàn cầu, marketing điện tử…

LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP: Thị trường và Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

BẬC ĐÀO TẠO TỔ CHỨC CẤP BẰNG CHUYÊN NGÀNH NĂM TỐT NGHIỆP
Tiến sỹ Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam Kinh doanh thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế 2004
Thạc sỹ EWHA Womans University, Hàn Quốc Kinh doanh quốc tế 2002
Thạc sỹ Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam Kinh doanh thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế 1998
Đại học Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam Kinh tế ngoại thương 1993

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

KINH NGHIỆM MÔ TẢ
Tư vấn doanh nghiệp theo chương trình của tổ chức HELVETAS (Thuỵ Sĩ) Thời gian: 2018
Tham gia phản biện dự án “Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 – 2020” của UBND tỉnh Ninh Thuận Thời gian: 2013
Thành viên tư vấn cho dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô” của Uỷ Ban Kinh tế xã hội và UNDP Thời gian: 2013
Thành viên Hội đồng thầm định giải thưởng “Opympia cho sinh viên đại học” năm 2012 do tập đoàn LG (Hàn Quốc) tổ chức Thời gian: 2013
Thành viên Hội đồng thầm định giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ” năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thời gian: 2011
Thành viên Hội đồng thầm định giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thời gian: 2011

Tải lý lịch khoa học PGS, TS Phạm Thu Hương

Chuyên gia khác

Skip to toolbar