71536019_10102280593464945_7864631258427424768_o

PGS, TS Cao Đinh Kiên

Chuyên gia Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp - Phó trưởng K. QTKD FTU

PGS, TS Cao Đinh Kiên sinh năm 1982, trước khi giữ chức Phó trưởng khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Ngoại thương, ông là Cố vấn HĐQT tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex PVC.

PGS, TS Cao Đinh Kiên đạt học vị Tiến sỹ chuyên ngành Tài chính năm 2012 do Trường Đại học Florida Atlantic, Hoa Kỳ (Florida Atlantic University) cấp và được phong hàm Phó giáo sư năm 2019.

Ngoài công tác giảng dạy tại trường, ông là còn tham gia rất nhiều các chương trình tư vấn, đào tạo huấn luyện cho các Doanh nghiệp với chuyên môn sâu trong lĩnh vực tài chính, quản trị doanh nghiệp.

LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP: Quản trị doanh nghiệp

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

BẬC ĐÀO TẠO TỔ CHỨC CẤP BẰNG CHUYÊN NGÀNH THỜI GIAN ĐÀO TẠO
Tiến sỹ Florida Atlantic University, Hoa Kỳ Tài Chính 2008 – 2012
Thạc sỹ University of Wisconsin – La Crosse, Hoa Kỳ Quản trị kinh doanh 2005 – 2007
Đại học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam Hệ thống điện 2000 – 2005

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

KINH NGHIỆM MÔ TẢ
Dự án thực tế  
Khám sức khỏe doanh nghiệp – đánh giá hiện trạng Công ty Cổ phần Phúc Hà Vị trí: Tư vấn viên

Thời gian: 2017

Công trình nghiên cứu khoa học  
Đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ chế thị trường”, Đề tài NCKH cấp Nhà nước thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016- 2020 Vị trí: Thành viên chính

Thời gian: 2018 – 2020

Đề tài nghiên cứu “Tăng cường liên kết kinh doanh để phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam”, Đề tài NCKH cấp Nhà nước thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 (KX01/16-20) Vị trí: Thành viên chính

Thời gian: 2018 – 2020

Đề tài “Nghiên cứu khả năng niêm yết chứng khoán tại nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam”. Đề tài NCKH cấp Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Vị trí: Thành viên

Thời gian: 2018 – 2019

Đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên tới giá trị của cổ đông tại các doanh nghiệp Việt Nam”, Đề tài NCKH cấp trường (Đại học Ngoại thương) Vị trí: Chủ nhiệm

Thời gian: 2018 – 2019

Đề tài “Nghiên cứu hoạt động mua lại cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, Đề tài NCKH cấp Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Vị trí: Chủ nhiệm

Thời gian: 2017 – 2018

Đề tài “Nghiên cứu áp dụng hệ thống lương 3Ps tại các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam”. Đề tài NCKH cấp Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Vị trí: Thành viên

Thời gian: 2016 – 2018

Đề tài “Nghiên cứu đề xuất nâng cao năng lực giảng viên và cán bộ quản lý của Trường Đại học Ngoại thương”. Đề tài NCKH cấp trường (Đại học Ngoại thương) Vị trí: Thành viên

Thời gian: 2016 – 2017

Đề tài nghiên cứu “Mua lại và sáp nhập công ty – Kinh nghiệm của một số nước Đông Nam Á và bài học cho doanh nghiệp Việt Nam”. Đề tài được tài trợ bởi Quỹ NAFOSTED (Bộ Khoa học và Công nghệ) Vị trí: Thành viên chính

Thời gian: 2014 – 2016

Đề tài “Xây dựng bộ chỉ số về quản trị công ty (Corporate governance index) cho các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam”. Đề tài NCKH cấp trường (Đại học Ngoại thương) Vị trí: Chủ nhiệm

Thời gian: 2015 – 2016

Đề tài “Ứng dụng Social media marketing (SMM) vào việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam”. Đề tài NCKH cấp trường (Đại học Ngoại thương) Vị trí: Thành viên

Thời gian: 2015 – 2016

Sách chuyên khảo: “Phương thức quản trị trong doanh nghiệp cơ khí Việt Nam”, NXB Lao động Vị trí: Đồng tác giả

Thời gian: 2018

Sách chuyên khảo “Mua lại & sáp nhập và tái cấu trúc doanh nghiệp: Cơ hôi và thách thức trong bối cảnh mới”, NXB Lao động Vị trí: Đồng chủ biên

Thời gian: 2017

Sách giáo trình “Quản trị Dự án”, NXB Lao động Vị trí: Đồng tác giả

Thời gian: 2017

Sách chuyên khảo “Phát triển bền vững khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam từ một số bài học kinh nghiệm của Australia”, NXB Lao động Vị trí: Đồng tác giả

Thời gian: 2017

Sách chuyên khảo “Khu vực kinh tế tư nhân của Ôxtrâylia và kinh nghiệm cho Việt Nam”, NXB Tài chính Vị trí: Đồng tác giả

Thời gian: 2014

Chuyên gia khác

Skip to toolbar