0FA4E8AB-363D-4722-9BE7-187920CD3174-1-200×200

PGS, TSKH. Nguyễn Văn Minh

Chuyên gia Tư vấn Quản trị Chiến lược - Viện trưởng Viện Đào tạo và Tư vấn DN - FTU

PGS, TSKH Nguyễn Văn Minh sinh năm 1971, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Quốc gia Tula (Liên bang Nga), nhận bằng Phó Tiến sỹ Kinh tế và quản lý năm 1998, Tiến sỹ Kinh tế và quản lý năm 2003.

Từ 2005, PGS, TSKH Nguyễn Văn Minh là giảng viên khoa Quản Trị kinh doanh, hiện kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp – Trường Đại học Ngoại thương. PGS, TSKH Nguyễn Văn Minh bắt đầu tham gia các hoạt động đào tạo và tư vấn doanh nghiệp từ năm 2009.

LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP: Quản trị doanh nghiệp

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

BẬC ĐÀO TẠO TỔ CHỨC CẤP BẰNG CHUYÊN NGÀNH THỜI GIAN ĐÀO TẠO
Thực tập sinh khoa học ĐHSP Tula và Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Arion, LB Nga Kinh tế và Quản lý 2000 – 2003
Tiến sỹ Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Tula, LB Nga Kinh tế và Công nghệ 1996 – 1998
Thạc sỹ Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Tula, LB Nga Kinh tế và Công nghệ 1994 – 1996
Đại học Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Tula, LB Nga Kinh tế và Công nghệ 1990 – 1994

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

KINH NGHIỆM MÔ TẢ
Dự án thực tế  
Tư vấn xây dựng chiến lược, rà soát tổ chức và kiểm soát mục tiêu tại Công ty Cổ phần Hoà chất Việt Trì Vị trí: Tư vấn trưởng

Thời gian: 2019 – 2020

Xây dựng hệ thống quản lý tại Công ty Thương mại và Dịch vụ TSG Vị trí: Tư vấn trưởng

Thời gian: 2018

Tư vấn chuẩn hoá hệ thống bản mô tả công việc và chỉ số đo lường hiệu quả công việc KPIs trong Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin Vị trí: Tư vấn trưởng

Thời gian: 2017 – 2018

Khám sức khoẻ doanh nghiệp – Đánh giá hiện trạng Công ty Cổ phần Phúc Hà Vị trí: Tư vấn trưởng

Thời gian: 2017

Tư vấn xây dựng hệ thống trả lương, thưởng theo phương pháp 3Ps cho Công ty Cổ phần Traphaco Vị trí: Tư vấn trưởng

Thời gian: 2016 – 2018

Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI tại Công ty CP Tập đoàn Thế kỷ Vị trí: Tư vấn viên chính

Thời gian: 2016 – 2017

Tư vấn xây dựng chiến lược cho Công ty Cổ phần Traphaco Vị trí: Tư vấn trưởng

Thời gian: 2016 – 2017

Ứng dụng BSC & KPI trong quản trị doanh nghiệp tại Trung tâm sửa chữa và đo kiểm thiết bị viễn thông Mobifone Vị trí: Tư vấn trưởng

Thời gian: 2015 – 2016

Ứng dụng BSC & KPI trong quản trị doanh nghiệp tại Công ty CP Licogi 166 Vị trí: Tư vấn trưởng

Thời gian: 2014 – 2016

Tư vấn nâng cao năng suất làm việc tại Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Vị trí: Tư vấn trưởng

Thời gian: 2014 – 2015

Tư vấn xây dựng hệ thống BSC & KPI trong quản trị doanh nghiệp tại văn phòng Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam VICEM Vị trí: Tư vấn trưởng

Thời gian: 2012 – 2013

Công trình nghiên cứu khoa học  
Xây dựng và hỗ trợ áp dụng bộ công cụ và phần mềm chẩn đoán sức khỏe doanh nghiệp, hoạch định chiến lược, quản trị mục tiêu và trả lương hiệu quả/giá trị đóng góp theo phương pháp BSC&KPI và 3Ps cho các doanh nghiệp ngành công thương

Thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hang hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Vị trí: Chủ trì

Thời gian: 2019 – 2020

Nhân rộng áp dụng công cụ chỉ số hoạt động chính (KPI) vào các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam năm 2018

Thuộc Chương trình quôc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hang hóa của doang nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Mã số: 03.5/DA2-2018

Vị trí: Thành viên

Thời gian: 2018 – 2019

Xây dựng và phát triển các năng lực cốt lõi nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông trước áp lực hội nhập quốc tế Vị trí: Thành viên

Thời gian: 2017 – 2019

Nghiên cứu áp dụng hệ thống lương 3Ps tại các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam Vị trí: Chủ trì

Thời gian: 2016 – 2018

Cơ chế quản lý các tập đoàn kinh tế nhà nước: Kinh nghiệm của Liên Bang Nga và bài học cho Việt Nam Vị trí: Chủ trì

Thời gian: 2011 – 2014

Chuyên gia khác

Skip to toolbar