le_thai_phong-200×200

PGS, TS Lê Thái Phong

Chuyên gia Tư vấn QT Chiến lược và Khởi nghiệp - Trưởng K. QTKD FTU

PGS, TS Lê Thái Phong sinh năm 1979, hiện đang là Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Ngoại thương.

PGS, TS Lê Thái Phong đạt học vị Tiến sỹ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế năm 2012 do Trường Đại học Leeds cấp và được phong hàm Phó Giáo sư.

LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP: Quản trị doanh nghiệp

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

BẬC ĐÀO TẠO TỔ CHỨC CẤP BẰNG CHUYÊN NGÀNH THỜI GIAN ĐÀO TẠO
Tiến sỹ Trường Đại học Leeds, VQ Anh Kinh doanh quốc tế 2008 – 2012
Thạc sỹ Holborn College – The University of Wales, VQ Anh Quản trị kinh doanh 2004 – 2005
Đại học Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam Kinh tế đối ngoại 1996 – 2001

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

KINH NGHIỆM MÔ TẢ
Dự án thực tế  
Đào tạo Kỹ năng lãnh đạo và Văn hóa doanh nghiệp tại EVN Miền Bắc

– EVN Hà Nội

– EVN Hòa Bình

– EVN Thanh Hóa

– EVN Nghệ An

– EVN Quảng Ninh

Vị trí: Giảng viên đào tạo chính

Thời gian: 2017 – 2019

Đào tạo Phát triển kỹ năng lãnh đạo và Giải quyết vấn đề cho Công ty TNHH Azbil Việt Nam Vị trí: Giảng viên đào tạo chính

Thời gian: 2018

Đào tạo Kỹ năng đàm phán và giao tiếp hiệu quả cho Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Vị trí: Giảng viên đào tạo chính

Thời gian: 2016

Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng và sử dụng công cụ SPSS cho Công ty BIC – Bảo hiểm BIDV Vị trí: Giảng viên đào tạo chính

Thời gian: 2015 – 2016

Tư vấn chiến lược cho Công ty Du thuyền Đông Dương (IndoChina Junk) Vị trí: Tư vấn trưởng

Thời gian: 2015

Tư vấn xây dựng KPI cho Công ty Điện lực EVN Hai Bà Trưng Vị trí: Tư vấn viên chính

Thời gian: 2015

Đào tạo Quản trị chất lượng dịch vụ cho Công ty Viettel, bộ phận đảm bảo chất lượng Vị trí: Giảng viên đào tạo

Thời gian: 2013 – 2014

Đào tạo Kỹ năng đàm phán cho lãnh đạo tại Tổng công ty Thăm dò Khai  thác Dầu khí (PVEP) Vị trí: Giảng viên đào tạo

Thời gian: 2012 – 2013

Giao tiếp trong kinh doanh, phương phpas làm việc nhóm, đào tạo kỹ năng lãnh đạo, đàm phàn – Công ty TAV KCN Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình Vị trí: Giảng viên – Tư vấn – Coaching

Thời gian: 2006 – 2008

Đào tạo Kỹ năng đàm phán và Quản trị chất lượng toàn diện TQM cho Công ty TASCO Vị trí: Giảng viên đào tạo

Thời gian: 2006 – 2008

Công trình nghiên cứu khoa học  
Network and firm performance under balanced scorecard approach – External Economics Review Vị trí: Đồng tác giả

Thời gian: 2016

The impact of financial leverage on firm performance: a case study of construction firms in Vietnam – External Economics Review Vị trí: Tác giả

Thời gian: 2016

The effect of partial merger & acquisition activities on target firm’s performance: a case study from banking and finane industry in Vietnam – External Economics Review Vị trí: Đồng tác giả

Thời gian: 2016

Product development: in-house innovation or international clone? A research on different performance of technology start-ups in Vietnam – External Economics Review Vị trí: Đồng tác giả

Thời gian: 2015

FDI spillovers between manufacturing and service sectors: myth or reality? – External Economics Review Vị trí: Tác giả

Thời gian: 2014

Skip to toolbar