Một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh được Quốc hội thông qua

Tác giả:

Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chiều ngày 24/06/2023, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM với 481/484 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, tỷ lệ 97,37% tổng số đại biểu Quốc hội. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2023.

Bản tin gồm 2 phần:

Phần 1: Một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh

Phần 2: Một số vướng mắc cần giải quyết để triển khai nghị quyết

 

Xem bản tin đầy đủ

Scroll to Top