bt2705

Mã số REX (registered exporter) – mã số đăng ký chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo nguyên tắc tự chứng nhận theo quy định của Liên minh EU. Doanh nghiệp xuất khẩu muốn có mã số tự chứng nhận xuất xứ REX thì cần phải đăng ký vào dữ liệu quản lý của cơ quan có thẩm quyền.

Theo Quy định thực thi số 2015/2447 của EU ngày 24/11/2015, EU áp dụng cơ chế cho phép các nhà xuất khẩu đăng ký được tự chứng nhận xuất xứ theo mã số REX để thay thế hệ thống cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu A. Theo quy định của Liên minh EU, để được hưởng mức thuế GSP (ưu đãi thuế quan phổ cập), hàng hóa từ các nước và vùng lãnh thổ ngoài EU xuất khẩu vào thị trường này cần phải đăng ký mã số tự chứng nhận xuất xứ REX.

Tới thời điểm hiện tại, đối với các lô hàng xuất khẩu có trị giá dưới 6000 euro (theo giá xuất xưởng) sẽ được chứng nhận xuất xứ hàng hóa mà không cần mã số REX. Còn đối với các lô hàng trị giá trên 6000 euro thì bắt buộc phải có mã sỗ REX khi xuất khẩu vào thị trường EU, Na Uy và Thụy Sỹ.

Theo thỏa thuận song phương với EU, tại Việt Nam bắt đầu thực hiện cơ chế đăng ký cấp mã số REX qua Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (ủy quyền của Bộ Công Thương Việt Nam theo Quyết định số 4173/QĐ-BCT ngày 6/11/2018) từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 30/06/2020. Sau ngày 30/06/2020, hàng hóa Việt Nam không có mã số REX sẽ không được hưởng thuế GSP khi xuất khẩu vào thị trường EU, Na Uy và Thụy Sỹ. 

Các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký mã số tự chứng nhận xuất xứ REX tham khảo thông tin hướng dẫn tại: 

http://comis.covcci.com.vn/cam-nang-co/HUONG_DAN_NOI_DUNG_KHAI_BAO_XUAT_XU_THEO_CO_CHE_REX_36#.XszIM2gzY2w (Bằng tiếng Việt)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en   (Bằng tiếng Anh)

 

Địa chỉ Cổng thông tin EU để nộp đơn trực tuyến đăng ký mã số REX: https://customs.ec.europa.eu/rex-pa-ui/index.html#/create-preapplication/

Thông tin chi tiết xem tại: https://haiquanonline.com.vn/khong-dang-ky-ma-so-rex-doanh-nghiep-mat-uu-dai-xuat-hang-di-eu-126838.html

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top