Lương lao động sơ cấp nghề Việt Nam cao hơn hẳn so với lao động trung cấp hay cao đẳng: Chuyên môn có phản ánh đúng thu nhập?

nhung loai phu cap ma nguoi lao dong duoc huong

Lao động có trình độ đại học và trên đại học luôn có thu nhập bình quân trong top, với quý đầu năm nay là 9,8 triệu đồng/tháng. Song điều này không có nghĩa là trình độ chuyên môn càng cao thì thu nhập càng cao, nhất là khi nhóm lao động có trình độ sơ cấp lại có thu nhập bình quân (8 triệu/tháng) cao hơn nhóm có trình độ trung cấp và cao đẳng.

Theo báo cáo điều tra lao động việc làm quý 1/2021 của Tổng cục Thống kê, mức lương bình quân giai đoạn này của người lao động đạt 6,3 triệu đồng/tháng, tăng hơn so với cả quý trước cũng như cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, thu nhập bình quân lao động khu vực thành thị cao hơn 1,5 lần lao động khu vực nông thôn (tương ứng 7,9 triệu đồng so với 5,4 triệu đồng).

Tính chung quý 1/2021 so với cùng kỳ năm trước, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân cao nhất, tăng 5,2%; khu vực dịch vụ có tốc độ tăng là 1,5% và khu vực công nghiệp và xây dựng có tốc độ tăng thu nhập bình quân thấp nhất, tăng 0,8%.

Xét về trình độ chuyên môn kỹ thuật, tính trên toàn quốc, mức lương bình quân của lao động trên 15 tuổi, không có bằng cấp đạt khoảng 6,2 triệu đồng, thấp hơn mức lương bình quân chung khoảng 1 triệu đồng.

\"Lương

Dữ liệu: Tổng cục Thống kê

Đáng chú ý, mức lương lao động trình độ sơ cấp (8 triệu/tháng) cao hơn cả lao động có trình độ trung cấp (7,2 triệu/tháng) hoặc cao đẳng (7,6 triệu/tháng). Nhìn chung, lương bình quân của lao động làm công ăn lương hơn 15 tuổi với trình độ đại học trở lên đạt mức cao nhất, khoảng 9,8 triệu/tháng.
\"Lương
Dữ liệu: Tổng cục Thống kê
\"Lương
Dữ liệu: Tổng cục Thống kê

Mức lương bình quân tháng của lao động làm công ăn lương quý 1/2021 ở khu vực thành thị đạt 8,2 triệu đồng, tăng gần 1 triệu so với mức lương quý 4 năm ngoái. Đối với lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật, con số này là 6,7 triệu đồng/tháng tại khu vực thành thị, và 5,9 triệu đồng/tháng tại khu vực nông thôn.

Khu vực thành thị cũng ghi nhận mức lương lao động trình độ sơ cấp (8,4 triệu/tháng) cao hơn hẳn so với lao động trình độ trung cấp (7,6 triệu) và cao đẳng (8,1 triệu). Tương tự, khu vực nông thôn ghi nhận mức lương lao động có trình độ sơ cấp là 7,7 triệu đồng/tháng, lao động có trình độ trung cấp khoảng 6,8 triệu và lao động có trình độ cao đẳng đạt 7,1 triệu.

Với lao động thuộc khu vực thành thị có bằng đại học trở lên, mức lương trung bình tháng rơi vào khoảng hơn 10,5 triệu đồng quý 1/2021, tăng hơn 2 triệu so với quý trước đó. Ở khu vực nông thôn, con số này là 8,2 triệu đồng, tăng chưa đến 1 triệu so với quý trước. Nhìn chung, mức lương lao động tại khu vực thành thị có xu hướng tăng nhanh hơn, đặc biệt trong giai đoạn quý 4/2020 đến quý 1/2021.

Theo cafef.vn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top