dien1
So với luật hiện hành, dự thảo Luật Giá (sửa đổi) đã bổ sung thịt lợn và sữa cho người cao tuổi, thức ăn chăn nuôi vào danh mục bình ổn giá; trong khi đó, mặt hàng điện được đưa ra khỏi danh mục bình ổn và thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá…

Chiều 23/5, tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 5, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giá (sửa đổi); đồng thời Quốc hội thảo luận về dự thảo luật này.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và tại Hội trường về dự án Luật Giá (sửa đổi). Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Tài chính, Ngân sách phối hợp với cơ quan soạn thảo, các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật.

Về vấn đề bình ổn giá, đa số ý kiến đề nghị giữ như quy định của Luật hiện hành. Theo đó, cần quy định rõ mặt hàng bình ổn giá trong Luật, trường hợp cần điều chỉnh, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội  xem xét, quyết định. Một số ý kiến đề nghị giao Chính phủ quy định về danh mục hàng hóa bình ổn giá. Một số ý kiến đề nghị bổ sung hàng hóa, dịch vụ cụ thể vào Danh mục bình ổn giá.

Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhấn mạnh, giá là vấn đề ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến từng người dân, doanh nghiệp, liên quan ổn định thị trường. Do đó cần được quy định cụ thể trong Luật nhằm tạo sự công khai, minh bạch, đặc biệt nhằm tránh việc lạm dụng để mở rộng phạm vi các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, hạn chế sự can thiệp từ cơ quan quản lý nhà nước đến quy luật cung cầu; bảo đảm tính pháp lý chắc chắn, ổn định, giúp doanh nghiệp, người dân đang kinh doanh những mặt hàng thuộc diện bình ổn giá có chiến lược kinh doanh phù hợp. Việc quy định rõ danh mục các mặt hàng bình ổn giá trong Luật cũng khắc phục tình trạng “luật khung, luật ống”.

Ngoài ra, để bảo đảm tính linh hoạt, kịp thời, Luật Giá hiện hành cũng đã quy định trường hợp cần điều chỉnh danh mục các mặt hàng bình ổn giá, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Vì vậy, để đúng với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử, bảo đảm công khai, minh bạch về chính sách nhưng vẫn đáp ứng tính linh hoạt, kịp thời, phù hợp thực tiễn, so với Dự thảo Luật đã trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Dự thảo Luật đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo hướng giữ như quy định của Luật hiện hành.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Ủy ban Tài chính, Ngân sách đã phối hợp với Cơ quan soạn thảo bổ sung Phụ lục quy định những mặt hàng bình ổn giá. Ủy ban Tài chính, Ngân sách đã phối hợp cùng Cơ quan soạn thảo và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan để rà soát, đánh giá cụ thể Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá.

Theo đó, Luật Giá hiện hành quy định 11 hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá tình hình thực hiện trong thời gian qua và so với các tiêu chí tại Khoản 1 Điều 17 Dự thảo Luật: là hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội, sản xuất kinh doanh và đời sống người dân cho thấy một số mặt hàng không còn phù hợp.

Đối với mặt hàng điện hiện thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá (kể cả giá bán lẻ, bán buôn cũng như tại các khâu phát, truyền tải…). Việc định giá, điều chỉnh giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền định giá quyết định nên về cơ bản đã bao quát các mục tiêu về ổn định giá cả, tác động đến đời sống người dân, doanh nghiệp cũng như chính phương án kinh doanh của doanh nghiệp điện. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho đưa mặt hàng này ra khỏi Danh mục bình ổn giá.

Ý kiến của một số đại biểu đề nghị bổ sung sữa dành cho người cao tuổi và thịt lợn (thịt heo) vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá để đảm bảo cơ sở triển khai trong các trường hợp cũng như đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Qua rà soát, các mặt hàng này đáp ứng tiêu chí hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá quy định tại Dự thảo Luật. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho đưa mặt hàng này vào Danh mục bình ổn giá.

Theo VnEconomy

Scroll to Top
Scroll to Top