Tác giả: ThS.Bùi Hồng Nhung – Trường Đại học Ngoại thương

Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã khiến ngành Du lịch Việt Nam gần như đóng băng, hàng triệu lao động mất việc làm. Từ giữa tháng 3 năm 2022, khi Chính phủ chính thức mở cửa trở lại hoạt động du lịch, chính quyền, người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch đã nỗ lực cùng nhau vượt khó, khôi phục mạnh mẽ các hoạt động du lịch.

Bản tin gồm 3 phần:

Phần 1: Định hướng và mục tiêu phát triển du lịch của Việt Nam năm 2023

Phần 2: Định hướng và mục tiêu phát triển du lịch của các tỉnh thành năm 2023

Phần 3: Một số giải pháp phát triển du lịch địa phương năm 2023

Xem bản tin đầy đủ

Scroll to Top
Scroll to Top