Đào tạo

Đào tạo Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu ngắn hạn

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên ngành toàn diện về kinh doanh xuất nhập khẩu như: Hợp đồng mua bán ngoại thương; Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương; Thanh toán quốc tế, UCP 600; Marketing quốc tế; Kinh doanh điện tử; Truyền thông trong kinh doanh.  ĐẶC BIỆT là …

Đào tạo Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu ngắn hạn Đọc thêm

Scroll to Top