Báo cáo KNKD

Kinh nghiệm kết nối kinh doanh với đối tác nước ngoài trong Đại dịch Covid-19

Báo cáo gồm 3 phần: • Phần 1: Nhìn nhận về cơ hội hợp tác, kinh doanh với đối tác nước ngoài trong tình hình đại dịch Covid-19 • Phần 2: Tổng hợp một số kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với đối tác nước ngoài của DN Việt Nam • Phần 3: Kết luận …

Kinh nghiệm kết nối kinh doanh với đối tác nước ngoài trong Đại dịch Covid-19 Đọc thêm

Kinh nghiệm kết nối kinh doanh để quản trị rủi ro trong đại dịch Covid – 19 của các doanh nghiệp Việt Nam

Báo cáo gồm 5 phần: • Phần 1: Đặt vấn đề • Phần 2: Kết nối kinh doanh để cùng nhận diện nguy cơ doanh nghiệp (DN) phải đối mặt trong đại dịch Covid – 19 • Phần 3: Kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp sản xuất để cùng lập kế hoạch quản …

Kinh nghiệm kết nối kinh doanh để quản trị rủi ro trong đại dịch Covid – 19 của các doanh nghiệp Việt Nam Đọc thêm

Bí quyết để kết nối kinh doanh thành công trong khủng hoảng từ đại dịch Covid-19

Báo cáo gồm 4 phần: • Phần 1: Đặt vấn đề • Phần 2: Những nghi thức giao tiếp cơ bản trong kinh doanh quốc tế (Business manner) • Phần 3: Những quy tắc quan trọng khi chuẩn bị hồ sơ doanh nghiệp để gặp gỡ đối tác và kết nối kinh doanh • Phần …

Bí quyết để kết nối kinh doanh thành công trong khủng hoảng từ đại dịch Covid-19 Đọc thêm

Scroll to Top