bc knkd 03

Kinh nghiệm kết nối kinh doanh để quản trị rủi ro trong đại dịch Covid – 19 của các doanh nghiệp Việt Nam

Báo cáo gồm 5 phần: • Phần 1: Đặt vấn đề • Phần 2: Kết nối kinh doanh để cùng nhận diện nguy cơ doanh nghiệp (DN) phải đối mặt …

Kinh nghiệm kết nối kinh doanh để quản trị rủi ro trong đại dịch Covid – 19 của các doanh nghiệp Việt Nam Đọc thêm

baocaotuan2 knkd

Bí quyết để kết nối kinh doanh thành công trong khủng hoảng từ đại dịch Covid-19

Báo cáo gồm 4 phần: • Phần 1: Đặt vấn đề • Phần 2: Những nghi thức giao tiếp cơ bản trong kinh doanh quốc tế (Business manner) • Phần …

Bí quyết để kết nối kinh doanh thành công trong khủng hoảng từ đại dịch Covid-19 Đọc thêm

Scroll to Top
Scroll to Top