Các biện pháp nâng cao khả năng phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp

Tác giả: 

Kể từ khi Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) được thành lập, tự do, hội nhập luôn là xu hướng chủ đạo của thương mại toàn cầu. Vì vậy, để bảo hộ sản xuất trong nước khỏi sự cạnh tranh của hàng hóa nhập khẩu, WTO cho phép các quốc gia thành viên sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại theo các nguyên tắc đã được đề ra.

Bản tin gồm 3 phần:

Phần 1: Thực trạng công tác phòng vệ thương mại ở Việt Nam

Phần 2: Các vụ việc do nước ngoài điều tra, áp dụng với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam

Phần 3: Các biện pháp nâng cao khả năng phòng vệ thương mại trong thời gian tới

 

Xem bản tin đầy đủ

Scroll to Top